Lepsze Szamotuły

Strona główna » NASZE PROJEKTY (Strona 2.)

Archiwum kategorii: NASZE PROJEKTY

Masz prawo wiedzieć, na co wydawane są Twoje pieniądze.

Definiując czym jest informacja publiczna warto wyjść od jej opisu zawartego w artykule 61 ust. 1 Konstytucji RP, który mówi że:

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Czy jest możliwe aby władza publiczna wykonywała zadania nie dotyczące spraw publicznych? Wszak może działać jedynie na podstawie i w granicach prawa. Zatem informacją publiczną będzie wszystko to, co dotyczy władzy publicznej oraz informacje związane z wydatkowaniem funduszy publicznych i realizacją zadań publicznych np. przez spółki komunalne, organizacje pozarządowe, szkoły itd.

Informacje będące w posiadaniu władz publicznych

Trzeba też wiedzieć, że Naczelny Sąd Administracyjny, w 2002 roku określił, że nie muszą to być koniecznie informacje wytworzone przez te władze, a również będące w ich posiadaniu.

Informacje wytworzone przez władze publiczne oraz osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które wykonują funkcje publiczne lub gospodarują mieniem publicznym (komunalnym lub Skarbu Państwa), jak również informacje odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone (wyrok NSA z dnia 30 października 2002 r., II SA 181/02).
 Informacje dotyczące sfery faktów

Pamiętać trzeba również, że informacja publiczna dotyczy sfery faktów.

Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej i podmioty niebędące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem administracji publicznej, związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich. Są nią zarówno treści dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań (także te, które tylko w części ich dotyczą), nawet gdy nie pochodzą wprost od nich. (II SAB/Wa 28/08 – Wyrok WSA w Warszawie)

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej.

http://informacjapubliczna.org.pl/5,788,_co_to_jest_informacja_publiczna.html
Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

BABYTarg 11.04.2015

11035634_912921515426077_4514454372639219831_o

Statut, najważniejszy dokument stowarzyszenia.

infografika_statutźródło: ngo.gov.pl

Dodatkowo można posłużyć się wzorcem statutu, który można znaleźć w zakładce O NAS -> Sprawy formalne.

Jak napisać petycje?

unnamedZ pomocą przychodzi portal zmienmy.to, gdzie możemy zgłosić petycje w swojej sprawie. Slogan strony brzmi: „głos społeczeństwa, którego nie można zignorować”. A w poniższych przypadkach z naszym głosem już nikt się nie liczy.

Petycje może złożyć osoba prywatna oraz organizacja, taka jak Lepsze Szamotuły. Wystarczy założyć konto i już można działać.

Gdy dowiedzieliśmy się, że Chata Alchemika, jedno z nielicznych miejsc, gdzie młodzież mogła spędzić wolny czas, a przy okazji poznać twórczość lokalnych muzyków, będzie zmuszona do zamknięcia swojej działalności, postanowiliśmy od razu zgłosić sprawę.

Planowaliśmy również zaprosić zaprzyjaźnionych muzyków, aby odwiedzili Szamotuły, wydawałoby się, że Chata Alchemika to idealne miejsce, jednak decyzja o zamykaniu lokalu o 23:30, pokrzyżowała nasze plany. Koncerty, szczególnie wieczory muzyczne, charakteryzuje to, że odbywają się w nocy. Na facebookowym profilu pubu zawrzało. Młodzież dobitnie wyraziła swoje niezadowolenie z zaistniałej sytuacji. Nie ma też czemu się dziwić, przez ostatnie lata działalności, pub nikomu nie przeszkadzał. Odzew społeczny okazał się tak duży, że nasza petycja znalazła się w gronie najgorętszych tematów, razem z apelem organizacji Ulepsz Poznań do PKP o zaprzestanie naklejania reklam na dworcu głównym. W czasie pierwszej doby od jej zgłoszenia udało nam się zebrać ponad 200 podpisów!

Petycja jest ciągle dostępna tutaj. Po zakończeniu akcji podpisy zostaną przekazane właścicielowi Chaty Alchemika i następnie trafią do dyrektora Muzeum Zamku Górków, bo to on odpowiedzialny jest za nałożenie restrykcji na pub.

Niedawno też szamo.info doniosło o kontrowersyjnych słowach pani Marii Przybylskiej, przewodniczącej rady powiatu szamotulskiego. Pani Przybylska chciała „powiedzieć, że formuła rady powiatu i jej obrady powinny być tak właśnie prowadzone, że radni zgłaszają to co mieszkańcy mają na sercu, to co by chcieli żeby rada powiatu się tym zajęła. Radni mają takie prawo, na które zarząd (Zarząd Powiatu – przyp. red) musi zareagować. Być może przyjdzie taki moment, że przestane udzielać głosu ludziom z sali. (…) Ale formuła jest taka, że radny ma narzędzia, a państwo najwyżej sobie tylko powiecie, zaistniejecie medialnie i nic poza tym.”

Jedne z głównych strategii operacyjnych UE Europa 2020, zakłada działania wspierające inicjatywy lokalne i budujące silne społeczeństwo. Naszym głównym celem statutowym jest umacnianie społeczeństwa obywatelskiego w naszym regionie. Mieszkańcy powinni mieć prawo do wygłaszania swoich opinii osobiście oraz za pośrednictwem swojego przedstawiciela, w tym wypadku radnego.

Za pomocą petycji, chcemy wyrazić swój sprzeciw wobec wszelkim praktykom, pomysłom mającym ograniczać wolność wypowiedzi. Dokument można podpisać tutaj.

NGO na start!

Co kryje się pod tajemniczym skrótem NGO?

Nic innego, jak organizacje pozarządowe, skrót NGO, zapożyczony został z angielskiego określenia non-govermental organization. Działalność III sektora ma to do siebie, że cały czas z czymś startuje, z jednej strony rozpoczyna nowe projekty, z drugiej przenosi swoją działalność na nowe płaszczyzny.

Gdy tylko znaleźliśmy informacje na temat szkoleń NGO na start, organizowanych przez Centrum NGO w Poznaniu, nie wahaliśmy się ani chwili. Nawet, jeśli zebraliśmy już pewną wiedzę o działaniu stowarzyszenia, tego typu spotkanie jest niezwykle cenne, aby tą wiedzę ugruntować i poznać nowe osoby o podobnych zainteresowaniach.

Kurs trwał dwa dni od godziny 13 do 18, udało nam się pogodzić to z pracą zawodową i o czasie stawiliśmy się przy ulicy Słowackiego w Poznaniu.

Grupa szkoleniowa liczyła 14 osób, z czego większość dopiero planowała lub była w trakcie zakładania fundacji. Stowarzyszenia i organizacje zarejestrowane reprezentowaliśmy jako jedyni.

Siłą stowarzyszenia są ludzie, natomiast fundacje skupiają się na kapitale. Przyszli fundatorzy deklarowali, że kłopotliwe jest zebranie jest minimum 15 osób, aby realizować swoje cele. Elastyczniejszą formą działalności jest fundacja, którą teoretycznie może założyć jedna osoba.

(więcej…)