Lepsze Szamotuły

Strona główna » 2016 » Styczeń

Archiwa miesięczne: Styczeń 2016

Jak korzystać z BIP Szamotuły?

Poradnik krok po kroku. Jak śledzić i monitorować, co dzieje się w Szamotułach.

Dużo informacji na temat wydarzeń w mieście znajduje się na stronie szamotuly.pl, jednak wszystkie świeżynki dotyczące przetargów, co buduje się w mieście oraz kiedy odbędzie się Rada Miasta i Gminy znajdziemy na bip.szamotuly.pl

Po kliknięciu w powyższy link w przeglądarce otworzy nam się taka strona:

1

Spis treści znajduje się po lewej stronie. Widzimy tutaj takie pozycje, jak Uchwały Rady, gdzie możemy znaleźć wszystkie uchwały, jakie podejmowała Rada Miasta i Gminy, informacje o majątku czy Sprawy załatwiane w Urzędzie. Klikając na tą pozycje, otwiera nam się kolejne lista z poszczególnymi wydziałami.

Jeśli mamy sprawę obywatelską, na stronie możemy znaleźć procedury i formularze, które ułatwią nam przygotowanie dokumentów. Widzimy, że w Wydziale Spraw Obywatelskich możemy na przykład zgłosić rejestracje działalności gospodarczej lub jej likwidacje, wystarczy kliknąć na interesujący nas temat.

(więcej…)

Twoja gmina, jest Twoja. Poznaj swoje prawa.

Jako mieszkańcy i mieszkanki gmin, dysponujemy konkretnymi prawami, którymi możemy posługiwać się działając na rzecz otoczenia. W zeszłym newsletterze przypomnieliśmy kilka z tych praw, zebranych w Karcie Praw Mieszkańca: mamy prawo do informacji, prawo wstępu na sesje rady czy posiedzenia komisji oraz prawo ich nagrywania. Do czego jeszcze mamy prawo?

  1. Masz prawo spotkać się wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta.

W każdym urzędzie gminy powinien zostać wyznaczony dzień i godziny spotkań, podczas których burmistrz/wójt/prezydent przyjmuje mieszkańców. Nie zawsze, zwłaszcza w dużych miastach, z mieszkańcami będzie mógł się spotkać osobiście, może to być jego zastępca, sekretarz gminy lub inna upoważniona do tego osoba. Jeśli podczas takiej rozmowy składasz skargę lub wniosek, możesz żądać spisania protokołu. Na spotkanie takie możesz też przyjść ze świadkiem.

  1. Masz prawo do rozmowy z radnym.

W prawie każdej radzie wyznaczone są dyżury, podczas których radni (rotacyjnie), w wyznaczonych godzinach przyjmują interesantów. Wielu radnych udostępnia adres e-mail oraz numer telefonu. Wprawdzie niema prawnego wymogu organizowania dyżurów , ale radni mają obowiązek utrzymywania stałego kontaktu z mieszkańcami i przedstawiania ich postulatów organom gminy.

podstawa: art. 23 Ustawy o samorządzie gminnym

Karta praw mieszkańców do pobrania:

http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2013/05/Karta-Praw-Mieszkanca-2014.pdf

Źródło: http://www.maszglos.pl/2015/10/poznaj-swoje-prawa-3