Lepsze Szamotuły

Strona główna » 2015 » Grudzień

Archiwa miesięczne: Grudzień 2015

Wesołych Świąt!

Najserdeczniejsze życzenia

Rozliczaj swoich radnych, jak uporać się z wyborczymi obietnicami?

Dostepni-radni-infografika-560x943

Nie rzucajmy słów na wiatr, nie manipulujmy informacjami i co najważniejsze dotrzymujmy obietnic. Trzy zagadnienia o których zdaje się zapominają osoby, które wybory już wygrały.

Podpowiadamy jak można monitorować i rozliczać radnych, aby bardziej zmotywować ich do ponoszenia odpowiedzialności za własne słowa.

  1. Zbieraj ulotki i kolekcjonuj wpisy przedwyborcze, jakie pojawiają się na portalach społecznościowych, stronach radnych.
  2. Bądź sprytny. Sprawdź, co należy do zadań miasta i gminy i na jakich polach radni mogą działać. Może okazać się, że część z obiecanych rzeczy nie będzie leżała w ich kompetencjach.
  3. Weź udział w chociaż w jednej sesji Rady.  Przekonaj się czym zajmuje się Twój Radny, w jakiej komisji działa i na co ma wpływ.
  4. Zainteresuj się, przeczytaj dokumenty z posiedzeń, poproś o udostępnienie informacji na temat działań podjętych przez Twojego Radnego. Dużo można się dowiedzieć ze strony bip.szamotuly.pl
  5. Sprawdź czy Twój Radny korzystał z interpelacji. Radny może bezpośrednio zgłosić problem lub obszar który wymaga działań.
  6. Opublikuj swoje archiwum i fakty z działalności Radnego, które udało Ci się ustalić. Na przykład czy był obecny na wszystkich sesjach Rady, jakie podejmował inicjatyw podczas kadencji.
  7. Poinformuj innych o swoich działaniach. Wywieraj czynny wpływ.
  8. Podsumuj kadencje, pamiętaj żeby skupić się na plusach i na minusach działań.

Myślisz, że to bez sensu i nic się nie zmieni? Zobacz jak mówią „sprawdzam” w innych miastach w Polsce.

Zainspiruj się!

http://www.maszglos.pl/wp-content/uploads/2015/08/jak_monitorowac_rade_gmin.pdf

Zajęcia z samoobrony już dziś + mapka

FB_IMG_1449555411977received_993082220737904

BIP czyli gdzie szukać informacji.

Wiecie gdzie szukać informacji o tym, co dzieje się w Szamotułach?

Poznajcie BIP bip.szamotuly.pl

Mówi się, że informacja jest najcenniejszym towarem, jaki zna zglobalizowana gospodarka. Na tyle istotna, że do informacji o charakterze publicznym, zgodnie z prawem, każdy ma zapewniony dostęp na równych zasadach.

Polska w 2012 roku ratyfikowała Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Art. 21 Konwencji zapewnia m.in., że “Państwa Strony podejmą wszelkie odpowiednie środki, aby osoby niepełnosprawne mogły korzystać z prawa do wolności wypowiadania się i wyrażania opinii, w tym wolności poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i poglądów, na zasadzie równości z innymi osobami i poprzez wszelkie formy komunikacji, według ich wyboru, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 niniejszej konwencji, między innymi poprzez:

(a) dostarczanie osobom niepełnosprawnym informacji przeznaczonych dla ogółu społeczeństwa, w dostępnych dla nich formach i technologiach, odpowiednio do różnych rodzajów niepełnosprawności, na czas i bez dodatkowych kosztów,

(b) akceptowanie i ułatwianie korzystania przez osoby niepełnosprawne w sprawach urzędowych z języków migowych, alfabetu Braille’a, komunikacji wspomagającej  (augmentatywnej) i alternatywnej oraz wszelkich innych dostępnych środków, sposobów i form komunikowania się przez osoby niepełnosprawne, według ich wyboru[…]”.

Ponadto, zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, samorządy (i administracja publiczna w ogóle) miały do 31 maja czas do, by wprowadzić standard dostępności WCAG 2.0, który określa stopień dostępności,  dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, właśnie np. osób niepełnosprawnych lub seniorów.

Zgodnie z prawem. A jak jest w praktyce?

Z naszych doświadczeń wynika, że dalej na biuletynach informacji publicznej stosuje się skany dokumentów.

Nawet dla osób pełnosprawnych, skany są poważnym utrudnieniem – czytanie tabeli na 10000 wierszy w poszukiwaniu jednej linijki informacji, bez możliwości przeszukiwania, nie spełnia już technologicznych standardów. Oczywiście, kwestię progu dostępu dla obywateli, ich wygoda, nabiera zupełnie nowego znaczenia w kontekście obywateli niepełnosprawnych. Dla których często kwestia formatu, poprawnego przetwarzania maszynowego, nie jest kwestią wygody, tylko możliwości zapoznania się z dokumentem w ogóle. Skany dokumentów są dla osób niedowidzących i niewidomych całkowicie niedostępne – nie radzi sobie z nimi żaden program, są niezgodne z Konwencją i standardem WCAG 2.0.

Osoby niedowidzące i niewidome mogą sobie bardzo sprawnie radzić w internecie. Ale używanie nieprzeszukiwalnych skanów dokumentów sprawia, że zostają wykluczone, dana informacja – chociaż udostępniona w biuletynie informacji publicznej – pozostaje w dalszym ciągu nieosiągalna.

Ale ile gmin dokładnie stosuje skany? W jakiej części dokumentów? Postanowiliśmy to sprawdzić. A tam, gdzie są skany – zmienić.

Więcej o akcji http://mamtowbipie.pl/