Lepsze Szamotuły

Strona główna » 2015 » Maj

Archiwa miesięczne: Maj 2015

Budżet obywatelski z Poznania

Wyobraź sobie, że masz do rozdysponowania bagatela 500 tysięcy złotych. Możesz za tą sumę kupić nowe auto, wybudować wymarzony dom albo wybrać się w podróż dookoła świata.

Aż 500 tysięcy mieliśmy ulokowane w puli zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. Przy kilka tygodni mogliśmy głosować na jeden z wcześniej zgłoszonych, przez mieszkańców, projektów.Wygrała plaża nad jeziorem w Pamiątkowie. Świetna organizacja i zaangażowanie mieszkańców, wystarczyło aby zwyciężyć w głosowaniu.

Prawo do decydowania mieliśmy wszyscy, bo każdy z nas dołożył kilka złotych do wspólnej puli.

Czy ta suma jest wystarczająca do zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności?

Dużo czy mało, zależy od potrzeb. Na nowe targowisko miejskie na pewno zabrakłoby funduszy, nie zmodernizujemy również drogi, ale moglibyśmy rewitalizować umierający Park Zamkowy, usprawnić sieć pieszo-rowerową, zorganizować coś fajnego dla najmłodszych.

W Poznaniu niedawno wystartował budżet obywatelski, jakie praktyki możemy przenieść do Szamotuł, a czego lepiej unikać, odpowiada stowarzyszenie Ulepsz Poznań.

Jak Ulepsz Poznań zaangażowała się w sprawę budżetu obywatelskiego?

Jako Ulepsz Poznań od początku funkcjonowania Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego staraliśmy się promować jego ideę, tłumaczyć mieszkańcom na czym polega, ale także wskazywać na jego wady i elementy do poprawy. W zeszłym roku Urząd Miasta Poznania zaprosił nas do współorganizacji 20 debat osiedlowych, które miały przybliżyć PBO mieszkańcom Poznania. W tym roku natomiast zobowiązaliśmy się do przygotowania m.in. mini-przewodnika po PBO. Jesteśmy zdania, że dobry budżet obywatelski wymaga jak najszerszej współpracy między urzędnikami, organizacjami społecznymi oraz mieszkańcami. Tylko wtedy jest szansa na sukces.

Czy budżet jest potrzebny mieszkańcom?

Budżet obywatelski to w realiach polskich stosunkowo nowy instrument partycypacji obywatelskiej. Czas pokazuje, iż jak najbardziej potrzebny i ważny. Kluczem dobrze funkcjonującego budżetu obywatelskiego jest jednak ciągłe poszerzanie udziału mieszkańców w jego współtworzeniu. Władze samorządowe muszą wspólnie z mieszkańcami tworzyć jego zasady tak by za 2-3 lata nie okazało się, że cały projekt był niewypałem. Ciężko wskazać jedną formułę funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Radziłbym raczej tworzyć zasady zgodne z uwarunkowaniami lokalnymi.

Jak kształtuje się zaangażowanie mieszkańców?

(więcej…)

Fundusze europejskie z WRPO!

Startuje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

To dobra wiadomość dla przedsiębiorców, samorządów oraz innych organizacji.

Już 3 czerwca startuje cykl spotkań z funduszami unijnymi. W programie omówione zostaną zagadnienia związane z:

  1. Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020: Działanie 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”;
  2. Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: Oś priorytetowa VIII „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”;
  3. Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020: „Poddziałanie 2.3.2. Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”;
  4. Programach Komisji Europejskiej „Kreatywna Europa” oraz „Europa dla obywateli 2014-2020”.

(więcej…)

Budżet obywatelski rusza w Szamotułach!

Dlaczego budżet obywatelski, jest tak ważny dla mieszkańców wyjaśnialiśmy już tutaj.

Na ostatnim spotkaniu z władzami, pytaliśmy czy podjęto działania w sprawie uchwalenia budżetu. Jest to dla nasz szczególnie ważna sprawa ze względu na działania podjęte w ramach akcji Fundacji Batorego Masz głos.

„Burmistrzowie i Henryk Żłobiński wyjaśnili, że sprawa budżetu obywatelskiego jest jak najbardziej aktualna i prawdopodobnie podczas majowej sesji będzie podjęta stosowna uchwała. Mówiono o ulepszeniu sposobu głosowania, aby głosować wykorzystując Internet. Rozważa się także podzielenie puli środków bardziej sprawiedliwie, na jeden większy projekt i kilka mniejszych tak, aby zwycięzca nie brał wszystkiego.” 

Źródło szamotuly.pl

Zaproponowaliśmy pomoc w ulepszeniu tegorocznej wersji budżetu oraz wsparcie w przekazywaniu dobrych praktyk z innych miast, których budżety działają już kilka lat. Nadal toczy się dyskusja na temat podziału środków, sposobu głosowania, weryfikacji projektów społecznych oraz wsparcia jakiego potrzebujemy, aby tegoroczna edycja była co najmniej lepsze niż ostatnia.

Czekamy na wasze uwagi i sugestie, co moglibyśmy poprawić i jak forma budżetu może ewoluować, aby jak najbardziej odpowiadała potrzebom miasta.

Odnośniki:

https://lepszeszamotuly.wordpress.com/category/budzet-obywatelski/

http://www.maszglos.pl/

Szykujemy coś specjalnego dla mam!

Z okazji Dnia Matki 23 maja w Hotelu Maraton odbędzie pokaz mody ręcznie malowanych ubrań projektu Natalii Kapłon połączony z warsztatami urody.

Projekt Piękna Mama kierowany jest do wszystkich mam bez względu na wiek.

Oprócz pokazu mody mamy będą mogły skorzystać z:  warsztatów wizażu i masażu, porad dietetycznych oraz fitness. Wyjątkowym gościem będzie Karolina Jedynak, która będzie akompaniować wokalnie podczas pokazu. Na zakończenie wystąpi zespół Droryje, czyli biały śpiew.

Kobieta w każdym wieku może być modna, poczuć młodość i fantazję oraz dodać barw do swojej codzienności. Drogie Panie zabierzcie swoje kosmetyczki, dobry humor i przyjdźcie!

Wstęp na warsztaty 5 zł.

Organizatorzy: Szamotulski Ośrodek Kultury, Kolorki Kapłonki, Lepsze Szamotuły, Hotel Maraton, Strefa Relaksu, Mobilne Metamorfozy Ditta Hoffmann, Natur House, Fitness Karolina Beger.

Start: pokaz + warsztaty godz. 17:00, koncert godz. 18:00

piekna mama

Pomysły na Park Zamkowy? Jak Wy widzicie to miejsce za 5 lat?

Wiemy, że coś niedobrego dzieje się z parkiem i chcemy to zmienić!

Park zazwyczaj świeci pustkami. Wielkim odstraszaczem są śmieci, nierówna nawierzchnia i niewielka ilość latarni oświetleniowych. My też bardzo rzadko spędzamy tam czas.

Jak można ratować Park Zamkowy?

(więcej…)