Lepsze Szamotuły

Strona główna » 2014 » Grudzień (Strona 2.)

Archiwa miesięczne: Grudzień 2014

Sieć szerokopasmowa jeszcze w tym roku!

Do końca grudnia, zgodnie z projektem Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, 250 gospodarstw domowych z gminy Szamotuły, ma otrzymać sprzęt komputerowy i otrzymać dostęp do sieci.

Jak w ramach tego projektu UE, wygląda organizacja prac i kto zajmie się eksploatacją sieci:

wss_grafika_budowa_eksploatacja-2źródło

(więcej…)

Ile w nas inwestują?

Serwis samorządowy przestawia ranking gmin według wydatków na jednego mieszkańca.

Niestety w tym wypadku, Szamotuły znajdujemy pod koniec zestawienie na 1924. miejscu na 2413 podmiotów. Warto zauważyć, że Kaźmierz wydaje na 1 mieszkańca prawie 3,5 tysiąca złotych, a Oborniki 3 140 złotych.

pozycja nazwa województwa   symbol gminy (zakończony na: 1- gmina miejska, 2 – gmina wiejska, 3 – gmina miejsko-wiejska Nazwa gminy wydatki na 1 mieszk.
1924 WOJ. WIELKOPOLSKIE 302407 3 Szamotuły 2 694,60
2004 WOJ. WIELKOPOLSKIE 302404 2 Obrzycko 2 653,23
1007 WOJ. WIELKOPOLSKIE 301601 3 Oborniki 3 137,05
2322 WOJ. WIELKOPOLSKIE 302408 3 Wronki 2 411,56
511 WOJ. WIELKOPOLSKIE 302403 2 Kaźmierz 3 487,37

Dochody własne Szamotuł

Serwis samorządowy PAP opublikował ranking dochodów własnych gmin.

Szamotuły zajęły 393. na 2413 podmiotów, które zostały uwzględnione w zestawieniu.

 Pozycja nazwa województwa symbol gminy (zakończony na: 1- gmina miejska, 2 – gmina wiejska, 3 – gmina miejsko-wiejska Nazwa gminy dochody własne na 1 mieszkańca w 2013 roku (w złotych)
393.         WOJ. WIELKOPOLSKIE 302407 3 Szamotuły 1 789,01
Dla porównania Obrzycko zajęło 326. miejsce, Oborniki 321., a Wronki 600.
698 WOJ. WIELKOPOLSKIE 302403 2 Kaźmierz 1 488,44
25 WOJ. WIELKOPOLSKIE 302117 2 Tarnowo Podgórne 4 365,92
600 WOJ. WIELKOPOLSKIE 302408 3 Wronki 1 561,28
 321. WOJ. WIELKOPOLSKIE 301601 3 Oborniki 1 887,06
326. WOJ. WIELKOPOLSKIE 302401 1 Obrzycko 1 876,89

Jak spłacamy zadłużenie?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu, została poproszona o wyrażenie opinii w sprawie prawidłowości planowania kwoty długu Miasta i Gminy Szamotuły.

Według uchwały budżetowej planowanie zadłużenie na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniesie 35 459 628 zł i ma być to najwyższy poziom zadłużenia. W kolejnych latach zadłużenie Miasta i Gminy będzie się zmniejszało, aż do 2024 roku, kiedy ma zostać całkowicie spłacone. Prognoza sporządzona jest na okres równy temu, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Oznacza to, że zadłużone Miasto i Gmina, w mijającym roku najdotkliwiej odczuło skutki zaciągniętych zobowiązań.

Wszystkie dane dostępne na w naszej biblioteczce w głównym menu.

Uchwala_z_dnia_04.02.2014

Młodzieżowa Rada Miasta

W piątek (05.12.2014) przesłaliśmy do Urzędu Miasta i Gminy wniosek o utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta.

Pojęcie to, pojawiło się w ustawie o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, z dnia 11 kwietnia 2001 roku:

Art. 5b. 1. Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży.

2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny.

3. Rada gminy, powołując młodzieżową radę gminy, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania.

Na gminie spoczywa obowiązek działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży, a powołanie młodzieżowej rady gminy czy miasta powoduje promowanie idei samorządowej wśród młodych ludzi poprzez zaangażowanie w sprawy istotne dla społeczności lokalnej, daje im możliwość wyrażenia swojego stanowiska oraz udział w procesie uchwałodawczym.

Mamy kilka pomysłów aktywizujących młodych ludzi i myślimy, że powołanie Rady, może nam znacznie pomóc. Wierzymy, że Szamotuły mogą stać się fajnym miejscem dla młodych.

Kto jest za?